Subsidies

Waar komen de middelen van de Friese Jazz Federatie vandaan en hoe worden ze besteed?

De FJF ontvangt jaarlijks een provinciale bijdrage via de Stichting Keunstwurk. Over de besteding van die middelen vindt overleg plaats met de aangesloten organisaties. Er zijn verschillende criteria voor de besteding zoals de aard van de activiteiten (workshop, ensemble, cd-release), de omvang van het initiatief (bv. trio of bigband) en de frequentie van de bijeenkomsten/repetities (bv. eenmalig, wekelijks of tweemaandelijks).